รายงานการเงิน

การใช้จ่ายงบประมาณ2563 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

รายงานการกำกับติดตามผลรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561>>คลิกที่นี้<<

รายงานการผลการใข้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561>>คลิกที่นี้<<

รายงานผลการใช้จ่ายปี2561 เดือนก.ย.61 >>คลิกที่นี้<<

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  >>คลิกที่นี้<<

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  >>คลิกที่นี้<<

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  >>คลิกที่นี้<<

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  >>คลิกที่นี้<<