งานพัสดุ

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

 

22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่2 (ม.ค.65-มี.ค.65)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่1 (ต.ค.64-ธค.64)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1(ต.ค.63-ธค.63)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1(ต.ค.62-ธ.ค.62)

 

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ม.ค.2565 – มี.ค.2565)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.2564 – ธ.ค.2564)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

 

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2564

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4 ปี63

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3 ปี63

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2 ปี63