งานพัสดุ

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดหาพัสดุ ผด1 ปี2564

แผนการจัดหาพัสดุ ผด2 ปี2564

แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

2.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1(ต.ค.63-ธค.63)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1(ต.ค.62-ธ.ค.62)

 

3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2564 รอบ 6 เดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561(ต.ค.60-ก.ย.61)

 

4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4 ปี63

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3 ปี63

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2 ปี63  

สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสงวดที่1 ( 63 )

ผด 3-4 ปี 2562(งวดที่1)

ผด 3-4 ปี 2562 (งวดที่2)

ผด 3-4 ปี 2562 (งวดที่3)