งานพัสดุ

แบบรายงานงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

>>>แผนการปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2562 >>คลิกที่นี้<<

>>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561(ต.ค.60-ก.ย.61) >>คลิกที่นี้<<