คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

นายสมยง คำตุ้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย
ติดต่อ 089-9605233

นายเลิศ คำทิ้ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย คนที่ 1
ติดต่อ 095-7693415
นายสมชาย เสมอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย คนที่ 2
ติดต่อ 096-8798092

นางสุวารี บุญทจันทร์
เลขานุการนายก อบต.
ติดต่อ 093-3127849