คำขวัญประจำตำบล

คำขวัญประจำตำบลตาดกลอย

แหล่งผลิตข้าวโพดงาม
วัฒนธรรมข้าวประดับดิน
ถิ่นมะขามหวาน
ต้นลำธารแม่น้ำป่าสัก
ขึ้นชื่อนักใบยาสูบ
แปรรูปหินแกรนิต
น้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง