แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ 

แสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อให้คะแนนความพึงพอใจให้กับทาง อบต.ตาดกลอย ด้วยคะ