ผลิตภัณฑ์โอทอป

ผลิตภัณฑ์โอทอป

ตระกร้าจากปอวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มแม่บ้านตาดกลอยใต้ ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ตะกร้าพลาสติก ของกลุ่มแม้บ้านตำบลตาดกลอยอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

มะขามแปรรูป ของกลุ่มแม้บ้านตำบลตาดกลอยอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

  กล้วยแปรรูป กลุ่มแม่บ้านห้วยโป่งน้ำ ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์