ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี 2565

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี 2564

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี 2563