โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19 พร้อมจัดทำหน้ากากปิดจมูก ชนิดผ้า

วันที่10มีนาคม 2563 ท่านนายกสมชาย แก้วพวง เป็นประธานเปิดงานโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา

หรือโควิด 19 พร้อมจัดทำหน้ากากปิดจมูก ชนิดผ้า และขอขอบคุณ คุณหมอ รพ.สต.ตาดกลอย

ทุกท่านที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด19 ณ ห้องประชุม อบต.ตาดกลอย