งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563

วันที่ 24 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต

ประชาชนตำบลตาดกลอย เข้าร่วมพิธีเปิดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563