ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลตาดกลอย

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

คลิกที่นี้ CCI27012563

คลิกที่นี้ CCI27012563_0001