ตั้งจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 62- 2 ม.ค.63

องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย ตั้งจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 62- 2 ม.ค.63 บริเวณตู้ยามตำรวจตำบลตาดกลอย โดยมีผู้นำท้องที่ อปพร. เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ อบต.ตาดกลอย ประจำจุดบริการฯ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุน อาหาร น้ำ เครื่องดื่ม ฯลฯ