โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2562

11/11/62 นายกสมชาย แก้วพวง ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ทุกหมู่บ้าน และประชาชนตำบลตาดกลอย ร่วมงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2562 โดย ท่านปิณฑิรา เก่งการพาณิช นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานในพิธี ณ วัดตาดกลอยใต้