งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

อบต.ตาดกลอย เข้าร่วมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2562 ขอขอบคุณพี่น้องชาวตำบลตาดกลอยทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันและส่งกำลังแรงใจเชียร์ทีมฝีพาย อบต.ตาดกลอย