ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน200ชุดและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 10ชุด

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ