แนะนำ อบต.ตาดกลอย  

Image is not available
คำขวัญประจำตำบลตาดกลอย
แหล่งผลิตข้าวโพดงาม วัฒนธรรมข้าวประดับดิน
ถิ่นมะขามหวาน ต้นลำธารแม่น้ำป่าสัก
ขึ้นชื่อนักใบยาสูบ แปรรูปหินแกรนิต
น้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
Image is not available
นายสมชาย แก้วพวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย
Image is not available
นายสาธิต สุทธิพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย
Slider

  ปฎิทินกิจกรรม  

กันยายน 2020

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

  ข่าวประชาสัมพันธ์  

  ประกาศ อบต.ตาดกลอย  

  รายการจัดซื้อจัดจ้าง  

17 เมษายน 2020 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19(Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))
27 มิถุนายน 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกน้อย-โคกสูง หมู่ที่3 บ้านตาดกลอยเหนือ
27 มิถุนายน 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยลาดกลอย หมู่ที่3บ้านตาดกลอยเหนือ
27 มิถุนายน 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ หมู่ที่7 บ้านกกกล้วยนวน
24 มิถุนายน 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 8 ลูกบาศก์เมตรๆละ2,023บาท
21 มิถุนายน 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสถานที่เทกองขยะมูลฝอย หมู่ที่2 บ้านห้วยอีจีน
21 มิถุนายน 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่2 คุ้มสนามโรงเรียนตำบลตาดกลอย
21 มิถุนายน 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน200ชุดและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 10ชุด

   ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม