แนะนำ อบต.ตาดกลอย  

Image is not available
คำขวัญประจำตำบลตาดกลอย
แหล่งผลิตข้าวโพดงาม วัฒนธรรมข้าวประดับดิน
ถิ่นมะขามหวาน ต้นลำธารแม่น้ำป่าสัก
ขึ้นชื่อนักใบยาสูบ แปรรูปหินแกรนิต
น้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
Image is not available
นายสมยง คำตุ้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย
Slider

  ปฎิทินกิจกรรม  

มิถุนายน 2022

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

  ข่าวประชาสัมพันธ์  

  ประกาศ อบต.ตาดกลอย  

  รายการจัดซื้อจัดจ้าง  

24 มีนาคม 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มีนาคม 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6586 และหมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 005-51-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มีนาคม 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ตุลาคม 2021 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย
18 กันยายน 2021 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยลากข้าว หมู่ที่ 5 บ้านตาดข่า ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กุมภาพันธ์ 2021 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.45-001 สายตาดกลอยเหนือ-หนองกางแก่ว หมู่ที่3 บ้านตาดกลอยเหนือ
3 กุมภาพันธ์ 2021 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.45-001สายตาดกลอยเหนือ-หนองกางแก่ว หมู่ที่3 บ้านตาดกลอยเหนือ ตำบลตาดกลอย กว้าง4 เมตร ยาว3,890เมตร หนา0.15เมตร ไหล่ทางข้างละ0.50เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

   ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม