แนะนำ อบต.ตาดกลอย  

Image is not available
คำขวัญประจำตำบลตาดกลอย
แหล่งผลิตข้าวโพดงาม วัฒนธรรมข้าวประดับดิน
ถิ่นมะขามหวาน ต้นลำธารแม่น้ำป่าสัก
ขึ้นชื่อนักใบยาสูบ แปรรูปหินแกรนิต
น้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
Image is not available
นายสมยง คำตุ้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย
Image is not available
นายมิตร ศรีบุรินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Slider

  ปฎิทินกิจกรรม  

มิถุนายน 2023

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

  ข่าวประชาสัมพันธ์  

  ประกาศ อบต.ตาดกลอย  

  รายการจัดซื้อจัดจ้าง  

25 ตุลาคม 2022 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย
13 กันยายน 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
26 สิงหาคม 2022 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด3ตัน6ล้อ แบบอัดท้ายเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า4สูบ4จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า150แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่่น้อยกว่า 6ลูกบาศก์เมตร จำนวน1คัน ด้วยวิธี(e-bidding)
24 มีนาคม 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มีนาคม 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6586 และหมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 005-51-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มีนาคม 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ตุลาคม 2021 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย

   ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม