แนะนำ อบต.ตาดกลอย  

Image is not available
คำขวัญประจำตำบลตาดกลอย
แหล่งผลิตข้าวโพดงาม วัฒนธรรมข้าวประดับดิน
ถิ่นมะขามหวาน ต้นลำธารแม่น้ำป่าสัก
ขึ้นชื่อนักใบยาสูบ แปรรูปหินแกรนิต
น้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
Image is not available
นายสมชาย แก้วพวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย
Slider

  ปฎิทินกิจกรรม  

กันยายน 2021

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

  ข่าวประชาสัมพันธ์  

  ประกาศ อบต.ตาดกลอย  

  รายการจัดซื้อจัดจ้าง  

23 กุมภาพันธ์ 2021 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.45-001 สายตาดกลอยเหนือ-หนองกางแก่ว หมู่ที่3 บ้านตาดกลอยเหนือ
3 กุมภาพันธ์ 2021 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.45-001สายตาดกลอยเหนือ-หนองกางแก่ว หมู่ที่3 บ้านตาดกลอยเหนือ ตำบลตาดกลอย กว้าง4 เมตร ยาว3,890เมตร หนา0.15เมตร ไหล่ทางข้างละ0.50เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
27 มกราคม 2021 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.45-001 สายตาดกลอยเหนือ-หนองกางแก่ว หมู่ที่3 บ้านตาดกลอยเหนือ ตำบลตาดกลอย กว้าง 4 เมตร ยาว3,890 เมตร
6 มกราคม 2021 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านห้วยโปร่งน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยโป่งน้ำ ปริมาณงานปรับเกลี่ยแต่งทางเดินเดิม เป็นช่วงๆ กว้าง 6.00 เมตร ราวรวม 1,000 เมตร และลงดินถมกลบหลุมบ่อเป็นช่วงๆพร้อมปรับเกลี่ยแต่ให้เรียบ ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มกราคม 2021 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.45-001 สายตาดกลอยเหนือ-หนองกางแก่ว หมู่ที่3 บ้านตาดกลอยเหนือ ตำบลตาดกลอย
28 ธันวาคม 2020 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 7 ลูกบาศก์เมตร ๆ ละ 1,890 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตุลาคม 2020 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (รายละเอียดตามแนบ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตุลาคม 2020 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านวังขอน หมู่ที่ 1 คุ้มโนนสะอาด ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (รายละเอียดตามแนบ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม